Cloud
pitam-dakle-zanima-me

Pitam, dakle zanima me

Financira: Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica

Ukupna vrijednost akcije: 7.500,00 kuna

Trajanje: Rujan – listopad 2018.  

Ciljevi akcije: Ciljevi su akcije bili pokretanje dijaloga među djecom osnovnoškolske i srednjoškolske dobi i važnih dionika lokalne zajednice kako bi se osigurali uvjeti za razvoj građanskih i aktivističkih kompetencija djece i mladih u lokalnoj zajednici, osnaživanje učenika u građanskim kompetencijama, osvješćivanje odraslih za zagovaranje, poštivanje, i provedbu dječjih prava, osvješćivanje vrijednosti dijaloga, postavljanja otvorenih pitanja i slobode govora kao važnih demokratskih društvenih vrijednosti, povećanje interesa nastavnika za primjenu moderne tehnologije kao sredstva poučavanja učenika, osvješćivanje važnosti dječje participacije i dječjih prava, uporaba tehnologije i pametnih telefona u obrazovne svrhe te informiranje korisnika o članstvu Dokkice u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju u koordinaciji UNICEF-ova ureda za Hrvatsku.    

Mjerljivi rezultati postignuti provedbom akcije:

– u suradnji s OŠ Tin Ujević, nastavnicom Morenom Lalić i učenicima 8. A razreda, održana su 2 sastanka na kojima su djeca osmišljavala pitanja i upoznata s konceptom događaja i važnosti postavljanja pitanja

– u akciju je uključen i Dječji ambasador Lovro Brekalo s kojim su održana 2 sastanka u Dokkici

– 17 učenika i 15 dionika lokalne zajednice raspravljalo je o 5 važnih tema: školi, medijima, aktivizmu, volontiranju i dječjim pravima

– podignuta je razina svijesti o važnosti dječje participacije u lokalnoj zajednici i dječjih prava

– sudionici su upoznati s načinima korištenja modernom tehnologijom u svrhu promicanja demokratskih vrijednosti i poticanja dijaloga

– sudionici su informirani o članstvu Dokkice u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju u koordinaciji UNICEF-ova ureda za Hrvatsku. slagalica