Cloud

Članstva DOKKICE

Good inicijativa

Good inicijativu čine organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima, a od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav. Zahvaljujući uspješnosti projekta Reporteri boljeg društva DOKKICA je 2016. postala članicom Good inicijative.

Organizacije koje čine Good inicijativu:

Anna Lindh Foundation 

Anna Lindh Foundation međunarodna je organizacija koja radi s Mediterana na promicanju interkulturalnog dijaloga i dijaloga civilnog društva suočenih s rastućim nepovjerenjem i polarizacijom. Postoji kako bi se izgradila inkluzivnija, empatična i elastična društva, djeluje od 2003. godine s ciljem poduzimanja mjera za ponovno pokretanje dijaloga i suzbijanja rizika od sukoba civilizacija. Međunarodno tajništvo zaklade nalazi se u Aleksandriji, a u njezinu radu sudjeluju koordinatori i upravljačko osoblje sa sjedištem u više od 40 zemalja, među ostalima i Dječji kreativni centar DOKKICA.

MOTUS

MOTUS – platforma organizacija civilnog društva OBŽ okuplja organizacije civilnog društva s područja Osječko baranjske županije koje provode aktivnosti od općeg dobra i zalažu se za vrijednosti modernih demokratskih društava.

DOKKICA se, s nekolicinom udruga koje djeluju na području Osječko-baranjske županije – DKolektivom (bivšim Volonterskim centrom Osijek), Udrugom za rad s mladima Breza, Zakladom Slagalica, Udrugom Zeleni Osijek, Udrugom Zvono, PRONI Centrom za socijalno podučavanje, Nansen dijalog centrom Osijek, Projektom građanske demokratske inicijative i Centrom za poduzetništvo Osijek – u Platformu MOTUS udružila 2018. godine. 

Platforma MOTUS zalaže se za humani i održivi društveni i ekonomski razvoj, uključivanje građana u procese odlučivanja, jačanje uloge i utjecaja organizacija civilnog društva, jačanje solidarnosti, međusobnih i društvenih odnosa povjerenja i argumentiranog djelovanja, uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja javnih politika, suradnju i široki dijalog između građana, organizacija civilnog društva, lokalne i regionalne samouprave, javnih ustanova, institucija, poslovnog sektora i akademske zajednice, jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija te jačanje suradnje i umrežavanja organizacija civilnog društva.

Cilj je Platforme afirmacija sudjelovanja organizacija civilnog društva u ukupnom društvenom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice. Ova lokalna platforma omogućit će razmjenu ideja i iskustava, ostvarenje novih partnerstava između svojih članica te poticati nove oblike suradnje s jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, poslovnim sektorom i akademskom zajednicom.

Savjetodavni odbor za dječju participaciju pri uredu UNICEF-a Hrvatska 

Dječji kreativni centar DOKKICA član je Savjetodavnog odbora za dječju participaciju od 22. svibnja 2018., kada je održan prvi sastanak Odbora. 

Dokkica je za ovaj Odbor predložena kao organizacija civilnoga društva koja u svom djelovanju uspješno promiče i provodi dječju participaciju. Savjet broji 20-ak članova, predstavnika institucija, ustanova, organizacija, medija, djece i stručnjaka koji su u svom djelovanju usmjereni na promicanje dječje participacije, a koordinator je Savjetodavnog odbora Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

SOS-NET Mreža pružatelja socijalnih usluga 

Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET nastala je kao rezultat projekta SOS-NET koji je od prosinca 2014. do veljače 2016. godine provodila Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća s partnerima Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Jaglac iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije (UPIT) iz Osijeka i Udruženjem Baranja iz Luga. Osnivačka skupština održana je 28. rujna 2015., a u Registar udruga Osječko-baranjske županije  evidentirana je 23. studenog 2016. godine. 

Ciljevi su mreže jačanje kapaciteta pružatelja socijalnih usluga, poboljšanja vertikalne i horizontalne komunikacije među dionicima u sektoru socijalnih usluga te razvoju međusektorske suradnje zajedničkim projektima i što većom stopom iskorištavanja dostupnih sredstava za financiranje socijalnih usluga na području četiriju slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.