Cloud

Kratak opis programa

Alternativni centar podrške za djecu i roditelje program je za povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i prevenciju izdvajanja djece u riziku i s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja, a provodi se u partnerstvu s dvjema osječkim osnovnim školama – Osnovnom školom Antuna Mihanovića Osijek i Osnovnom školom Mladost Osijek, Filozofskim fakultetom Osijek te Centrom za socijalnu skrb u Osijeku i Centrom za socijalnu skrb u Donjem Miholjcu uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Program se provodi od lipnja 2020. do lipnja 2023. 

Ciljevi

Opći je cilj projekta povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i prevencija izdvajanja djece u riziku i s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja. Specifični su ciljevi programa podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja djece, prevencija emocionalnih i socijalnih distrakcija kod djece, jačanje mentalnog zdravlja i socijalnih vještina djece, smanjenje utjecaja rizičnih faktora u obitelji pomoću rada s roditeljima i povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u mjestima gdje one nisu dostupne.

Partneri

Centar za socijalnu skrb Osijek

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac

Filozofski fakultet Osijek

Osnovna škola Mladost Osijek

Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

Financijska podrška 

450.000,00 kuna.

Vijesti iz projekta