Volontiranje

 

Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Zakon o volonterstvu, Članak 3.).

Volontiranje je u Republici hrvatskoj uređeno temeljnim dokumentima:

Zakon o volonterstvu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_06_58_1863.html

Etički kodeks volontera
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_55_1915.html