Volonterska mjesta u Dokkici

Dječja osječka kreativna kućica omogućuje volontiranje kroz nekoliko volonterskih mjesta i to:

  • Administrator/ica
  • Asistent/ica u aktivnostima za djecu
  • Pomoćnik/ica u organizaciji događaja (manifestacija, akcija, inicijativa i sl.)
  • Voditelji/ica individualnih poduka u učenju
  • Voditelj/ica aktivnosti za djecu

Opisi volonterskih mjesta:

ADMINISTRATOR/ICA
Ovo volontersko mjesto podrazumijeva povremeni angažman u pripremanju projektne i dr. dokumentacije, uvođenje statističkih i drugih podataka na postojeće platforme, klasificiranje podataka i sl. i to sve prema dogovoru s organizatorom volontiranja.

ASISTENT/ICA U AKTIVNOSTIMA ZA DJECU
Asistiranje u aktivnostima za djecu podrazumijeva: poznavanje psiholoških, pedagoških, didaktičkih i metodičkih osnova u radu s predškolskom djecom ili osnovnoškolskom djecom (ovisno o dobi djece za koju je radionica namijenjena), samostalno proučavanje literature iz područja rada, komunikaciju s voditeljicom aktivnosti i zajedničko planiranje rada, pripremu prostora i materijala za rad te pospremanje prostora, stvaranje ugodne atmosfere za rad (primjerena komunikacija i upoznavanje s djecom i roditeljima…), vođenje evidencije prisutnih, briga o higijeni djece, primjenu kreativnosti i inovativnosti u radu, praćenje napretka korisnika, procjenu vlastitog rada, pridržavanje vremenskih okvira kod dolaska i odlaska s aktivnosti.

POMOĆNIK/ICA U ORGANIZACIJI DOGAĐAJA (MANIFESTACIJA, AKCIJA, INICIJATIVA)
Ovo volontersko mjesto podrazumijeva sljedeće poslove, zadatke i vještine: pridržavanje vremenskih rokova zadanih rasporedom aktivnosti, animaciju djece, timski rad, komunikaciju s organizatorima, volonterima, djecom i ostalim suradnicima, pomoć u održavanju čistoće prostora gdje se provodi aktivnost te druge zadatke, poslove i vještine specifične za događaj (akciju, manifestaciju, inicijativu).

VODITELJ/ICA INDIVIDUALNIH PODUKA U UČENJU
Vođenje individualnih poduka podrazumijeva: najmanje dva puta tjedno održati individualne poduke iz pojedinog školskog predmeta, dogovarati poduke s djecom i roditeljima, komunicirati s roditeljima, djecom te stručnim timom Udruge, a po potrebi i nastavnicima, prirediti prostor i materijale za rad s djecom te pospremiti prostor, voditi dokumentaciju (evidencije dolazaka djece, dnevno izvješće, izvještaj o ciljevima poduka i dr.), pratiti postignuća djece te nadolazeće ispite.

VODITELJ/ICA AKTIVNOSTI ZA DJECU
Vođenje aktivnosti za djecu podrazumijeva: poznavanje psiholoških, pedagoških, didaktičkih i metodičkih osnova u radu s predškolskom djecom ili osnovnoškolskom djecom (ovisno o dobi djece za koju je radionica namijenjena), samostalno proučavanje literature iz područja rada, komunikaciju s drugim voditeljima aktivnosti/timom Udruge te roditeljima polaznika, informiranje roditelja o boravku djeteta i napretku, primjereno komuniciranje s djecom, održavanje discipline, planiranje rada (izradu plana i programa te dnevno planiranje), pripremu prostora i materijala za rad te pospremanje prostora, stvaranje ugodne atmosfere za rad, vođenje evidencije prisutnih, brigu o higijeni djece, primjenu kreativnosti i inovativnosti u radu, praćenje napretka korisnika, procjenu vlastitog rada, pridržavanje vremenskih okvira kod dolaska i odlaska s aktivnosti (doći najamnje 30 minuta prije početka aktivnosti) te efikasno korištenje vremena predviđenog za aktivnost.