Aktivnosti

Edukacija za učitelje OŠ Dalj

U sklopu projekta „OPREZ!net“ Dječja osječka kreativna kućica, Udruga za rad mladima Breza i osječki Centar za nestalu iz zlostavljanu djecu 4. veljače održali su edukaciju o problemu elektroničkog nasilja nad djecom i među djecom za učitelje OŠ Dalj.