Procjena potreba i mogućnosti

Program „Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, Centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju te samu provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku. Suradnjom s partnerima i suradnicima (osnovne škole i udruge) izrađena je procjena potreba i mogućnosti u lokalnim zajednicama te protokol i metodologija uključivanja i praćenja korisnika s ciljem pružanja kvalitetnije podrške korisnicima.