Procjena potreba i mogućnosti

Program „Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, Centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju te samu provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku. Suradnjom s partnerima i suradnicima (osnovne škole i udruge) izrađena je procjena potreba i mogućnosti u lokalnim zajednicama te protokol i metodologija uključivanja i praćenja korisnika s ciljem pružanja kvalitetnije podrške korisnicima.

DOKKICA je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Dječja osječka kreativna kućica
Ulica Otokara Keršovanija 4, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 782 454
Mob: +385 (0)91 15 65 922
E-mail: udruga.dokkica@gmail.com
Web: www.dokkica.hr
Facebook: Udruga Dokkica
Youtube: Udruga Dokkica Channel
Instagram: udruga.dokkica
OIB: 42873283969
IBAN: HR04 250000 91101344681