Aktivnosti

Procjena potreba i mogućnosti za razvoj alternativnih socijalnih usluga u Donjem Miholjcu

U sklopu trogodišnjeg programa "Razvoj inovativnih socijalnih usluga - Alternativni centri podrške za djecu i roditelje" Udruga Dokkica je u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Donji Miholjac, a u suradnji s Gradom održala radni sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici Centra, odgojno-obrazovnih ustanova i civilnog društva. Cilj sastanka bio je utvrditi potrebe i mogućnosti lokalne zajednice za razvoj socijalnih usluga. Razmatranjem postojećih kapaciteta kroz predodžbe o ulogama nositelja i provoditelja mjera i aktivnosti socijalne politike u području rada s djecom, mladima i roditeljima, sudionici su iznijeli potrebe, ali i probleme koji su prisutni u lokalnoj zajednici. Nakon ovog sastanka, cilj je usmjeriti i ojačati lokalne kapacitete na razvoj usluga koje će zadovoljiti barem dio potreba djece, mladih i roditelja s ovog područja. Predstavnici Dokkice nakon sastanka posjetili su i Narodnu knjižnicu grada Donjeg Miholjca te razgovarali o mogućnostima buduće suradnje u području rada s djecom.

POSJET CENTRU ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA

U petak, 19. siječnja, predstavnike Dokkice u Centru za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici primila je ravnateljica Sanda Puljiz Vidović te ih upoznala s radom ove ustanove. Naime, iako su programi Centra i Dokkice vrlo slični, ovaj Centar je osnovao Grad Velika Gorica koji je na ovaj način neupitno pokazao koliko je važan preventivni rad s djecom, mladima i obiteljima. Dakle, razlike u lokalnim zajednicama u razumijevanju politika za djecu i preuzimanju aktivne uloge u izgradnji kapaciteta za provedbu preventivnih programa rezultiraju time da neke gradske uprave osnivaju ustanove za skrb o djeci, mladima i obiteljima, neke pružaju potporu dodjeljivanjem prostora za rad udrugama čija je djelatnost usmjerena na pružanje ovakvih usluga, a neke, nažalost, još uvijek smatraju da je dovoljno ono što imamo/imaju i prepuštaju rizike opstanka/razvoja samim provoditeljima. Ugodno gostoprimstvo ravnateljice Puljiz Vidović predstavnici Dokkice uskoro će imati priliku vratiti kroz njen posjet Dokkici u veljači, a teme razgovora obuhvatile su izazove u radu s djecom, probleme u nerazumijevanju dječjih prava u različitim sustavima te različite načine i nastojanja u razvoju kvalitetnijeg pristupa u području rada s djecom.

Stranica 1 od 5

DOKKICA je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Dječja osječka kreativna kućica
Sjenjak 133, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 (0)31 782 454
Mob: +385 (0)91 15 65 922
Mob: +385 (0)97 76 16 278
E-mail: udruga.dokkica@gmail.com
Web: www.dokkica.hr
Facebook: Udruga Dokkica
Youtube: Udruga Dokkica Channel
OIB: 42873283969
IBAN: HR04 250000 91101344681