Alternativni centri podrške za djecu i roditelje

Program „Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, Centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju te provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku. Suradnjom s partnerima i suradnicima (osnovne škole i udruge) izradit će se procjena potreba i mogućnosti u lokalnim zajednicama te protokol i metodologija uključivanja i praćenja korisnika s ciljem pružanja kvalitetnije podrške korisnicima. U programu će sudjelovati djeca u riziku i s problemima u ponašanju i njihovi roditelji te predstavnici osnovnih škola, Centara za socijalnu skrb i udruga. Za predstavnike Centara za socijalnu skrb, osnovnih škola i udruga Dokkica će provesti program za jačanje kapaciteta kroz koji će se osigurati i razmjena znanja, iskustava, istraživanja i stavova vezanih uz podršku djeci u riziku i s problemima u ponašanju, a za voditelje aktivnosti u udrugama osigurati će se dodatna podrška kroz treninge i mentoriranje.

Aktivnosti za djecu u riziku i s problemima u ponašanju obuhvatit će podršku u učenju, razvoju socijalnih i kreativnih vještina kroz individualni i grupni rad temeljen na inovativnim pristupima i kreativnim metodama rada (doživljajna pedagogija) uz naglašen participativan model rada. Aktivnosti za roditelje obuhvatit će individualan i grupni rad (savjetovanja, radionice, treninzi za jačanje roditeljskih kompetencija odnosno odgojne uloge roditelja) uz naglašen participativan model rada. Tijekom provedbe programa prijavitelj i partneri razvijati će suradnju i s drugim dionicima (provoditeljima) socijalnih politika s ciljem umrežavanja i razvoja međuinstitucionalne suradnje. Zajedničkim radom izradit će se priručnik „Model pružanja alternativnih usluga u okviru alternativnih centara podrške za djecu i roditelje u Osijeku, Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu“ koji će služiti kao primjer dobre prakse, a na završnoj konferenciji (predstavnici policije, državnog odvjetništva, osnovnih škola, Centara za socijalnu skrb, Agencije za odgoj i obrazovanje, Pravobranitelja za djecu, javnog zdravstva, medija i drugi zainteresirani građani) predstavit će se rezultati programa.

Opći cilj projekta:
Jačanje suradnje i kapaciteta udruga, Centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje u Osijeku, Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu.

Posebni ciljevi:
1. Predstavljanje razvijene platforme podrške Dječje osječke kreativne kućice kao primjera dobre prakse u Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu
2. Razvoj suradnje između osnovnih škola, Centara za socijalnu skrb i udruga te njihovo osnaživanje za provedbu alternativnih inovativnih usluga za djecu i roditelje na području Osijeka, Valpova, Đakova i Donjeg Miholjca
3. Izrada procjene potreba i mogućnosti za provedbu alternativnih socijalnih programa podrške za djecu i roditelje u lokalnim zajednicama (Osijek, Đakovo, Donji Miholjac, Valpovo)
4. Osnivanje alternativnih centara podrške za djecu i roditelje te primjena inovativnih modela i pristupa u radu s djecom i roditeljima u Osijeku, Valpovu, Đakovu i Donjem Miholjcu te pružanje podrške djeci u riziku i s problemima u ponašanju i njihovim roditeljima
5. Razvoj suradnje s drugim relevantnim institucijama/ustanovama (gradskim i županijskim odjelima za školstvo i socijalnu skrb, državnim odvjetništvom, policijom, sudom za maloljetnike i dr.)
6. Izdavanje publikacije o provedenim aktivnostima kao primjera dobre prakse te stvaranje lokalnih zajednica koje promoviraju alternativne oblike skrbi te stvaranje zajednica koje brinu
7. Senzibiliziranje javnosti za potrebu razvoja alternativnih socijalnih programa za djecu i roditelje te smanjenje socijalne isključenosti djece s problemima u ponašanju
Program se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u okviru natječaja „RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA KOJE PRUŽAJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA“. Partneri programa su Grad Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Valpovo, Centar za socijalnu skrb Đakovo i Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac. Za program su osigurana sredstva od 160.000 kn godišnje, a provodi se tri godine.

Programski tim čine:
Marina Dokić, mag. prim. educ., voditeljica odgojno-obrazovnih aktivnosti, voditeljica Programa
Ines Novak, dipl. iur. koordinatorica Programa
Ivana Lukić, dipl.iur., asistentica Programa
Dubravko Šokčević, soc.ped., voditelj socijalno pedagoške podrške za roditelje
Andrea Žulj, dipl. psych., voditeljica psiho socijalne podrške za djecu i roditelje