O Dokkici

DOKKICA je nastala kao projekt Udruge za rad s mladima Breza u skladu s tada aktualnom Nacionalnom strategijom prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih. U 2010. godini u Dokkici je održano 40-ak radionica i 100-injak individualnih poduka u kojima je sudjelovalo oko 400 djece u dobi od 6 do 14 godina.

U svom radu posebnu pažnju posvetila je djeci iz socijalno ugroženih obitelji smatrajući kako im je potrebna veća podrška zbog raznih problema kojima su izloženi, a koji ih, nažalost, često demotiviraju za školu odnosno školski uspjeh kao i na sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima odnosno kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.
DOKKICA  je 28. veljače 2011. godine postala samostalna udruga, ali je i dalje djelovala uz logističku i financijsku podršku Udruge Breza.

Tijekom 2011. godine DOKKICA je nastavila s organizacijom aktivnosti za djecu koje su za cilj imale pružiti podršku djeci u pisanju domaćih zadaća, učenju, stjecanju novih vještina i razvoju njihovih potencijala kroz različite tematske radionice poput kuharske, radionice origamija, kiparske, likovne, radionice znakovnog jezika, novinarske i druge.
U aktivnostima DOKKICE sudjelovala su djeca predškolske i školske dobi i to različite ciljne skupine: djeca s poteškoćama u učenju, s poremećajima u ponašanju, s posebnim potrebama, bez odgovarajuće roditeljske podrške, iz socijalno ugroženih obitelji ali i opća populacija djece kao i darovita djeca.

Od samog početka u rad organizacije bili su uključeni  volonteri svih dobnih skupina a ponajviše studenti društveno-humanističkih usmjerenja. Do 2015. godine u DOKKICI  je volontiralo 50-ak osoba godišnje dok se u 2015. godini broj volontera popeo na više od 130 koji su tijekom godine volontirali čak 1615 sati.
DOKKICA nerijetko pruža podršku formalnim i neformalnim grupama studenata i pojedincima kroz logističku ili savjetodavnu podršku te mogućnost provedbe kraćih projekata, istraživanja ili radionica, a studenti – budući učitelji, nastavnici, pedagozi i psiholozi našli su svoju platformu razvoj vještina u radu s djecom, koje im, nažalost, formalni sustav visokoškolskog obrazovanja, ne može osigurati u dovoljnoj mjeri.

Zahvaljujući trudu i kvalitetnom radu te razvijanju međusektorske suradnje, zadovoljstvu korisnika te medijskoj podršci DOKKICA  je postala prepoznatljiva  kao provoditelji kvalitetnih aktivnosti za djecu ne samo u lokalnoj zajednici, nego i šire.
DOKKICA  je provodila različite preventivne i odgojno-obrazovne aktivnosti za djecu kroz različite projekte, programe, akcije i inicijative u kojima je svake godine sudjelovalo više od 500 djece grada Osijeka.
Osim Grada Osijeka projekte Dokkice prepoznala je i Osječko-baranjska županija,  Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i drugi. Jedan od značajnijih projekata koji se provodio dvije godine pod nazivom „Moje slobodno vrijeme“ uveo je novost u lokalni televizijski program.  U suradnji sa Televizijom Slavonije i Baranje, DOKKICA je prva nevladina organizacija koja je omogućila djeci kreiranje televizijskog programa na način da sudjeluju u stvaranju odgojno obrazovne dječje emisije.
U stvaranju priloga za emisiju sudjelovalo je nekoliko osnovnih škola od kojih posebnu pažnju zauzima OŠ Tenja čiji su učenici kreirali prilog „Glazbene mudrolije“. Kao partner u snimanju emisije sudjelovala je i OŠ Franje Krežme čiji su učenici sudjelovali u stvaranju nekoliko televizijskih priloga ali i u drugim aktivnostima Dokkice.

Tijekom dvije godine snimljeno je dvadeset epizoda emisije Radoznalica, a novinarsko voditeljski tim činilo je 15-ak djece iz više osnovnih škola iz Osijeka. Predstavila je brojne tematske priloge, aktivnosti za djecu, savjete stručnjaka iz područja djece i mladih, darovitu djecu te brojne druge teme iz područja odgoja i obrazovanja. Imati priliku kao dijete stvarati televizijsku emisiju uvelike je drugačije od onoga što znači biti pasivnim gledateljem. A kako najbolje naučit djecu medijskoj pismenosti nego dopustiti im da sami kreiraju medijski sadržaj.
No, kada govorimo o medijskoj avanturi Udruge Dokkica, priča nije stala na „Radoznalici“. U lipnju 2015. godine Dokkica je jedna od samo 6 udruga u Hrvatskoj, kojoj je u sklopu natječaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva „Podrška inovativnim inicijativama za djeci i mlade u lokalnim zajednicama“, odobren projekt promocije građanskog odgoja „Reporteri boljeg društva“. U sklopu projekta Dokkica ponovno u suradnji s Televizijom Slavonije i Baranje snima dječju emisiju istoimenog naziva čiji sadržaj, ponovno, uređuju djeca i to grupa učenika 7. i 8. razreda.
Jedna od važnih redovnih aktivnosti Dokkice  je i pomoć u učenju  u koju je svake godine uključeno 50-ak djece grada Osijeka, a važnost ove podrške prepoznale su i osnovne škole čiji stručni timovi rado upućuju svoje učenike.

U stvaranju svojih projekata Dokkica je uvijek nastojala osluškivati potrebe djece i roditelja pa je tako nastao i integrirani program za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić- Tintilinići. Njime se nastojalo pomoći u razvoju socijalizacije kod djece koja ne pohađaju vrtić kroz različite aktivnosti i metode rada.
Osim djece i roditelja u aktivnostima Dokkice često su sudjelovale i osobe iz društvenog života grada Osijeka kao voditelji radionica, obogaćujući njezin rad i iskustva djece. Jedna od dragih gošća bila je Jasna Komendanović, operna pjevačica Hrvatskog narodnog kazališta koja je za vrijeme božićnih i uskršnjih blagdana vodila kreativne radionice za djecu.
Kako biste razumjeli djecu trebate se i sami osjećati kao dijete, jer ako nemate taj pogled na svijet onda on postaje surov i neprilagođen za djecu.
Još jedan projekt donio je novost u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja kada je riječ o dramskom stvaralaštvu. Pozor! Plivamo na sceni pokrenut je 2012. godine u suradnji s Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku i osnovnim školama grada i županije. Cilj projekta je promocija dramskog stvaralaštva među djecom ali i poticaj za nastavnike na korištenje kreativnih metoda. Do sada je u festivalu petominutnih učeničkih igrokaza sudjelovalo više od 300 osnovnoškolaca, koji su kroz ovaj projekt, a u povodu Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade, imali mogućnost na jedan dan postati glumci na pravim kazališnim daskama.

Iskustvo sudjelovanja u festivalu nije posebno samo za djecu već i za nastavnike koji njeguju dramski odgoj i stvaralaštvo a imaju priliku iznijeti ga izvan okvira škole.
Međusektorska suradnja važan je dio razvoja organizacije i ako ju ostvarite na zadovoljavajućoj razini, sve ono što radite može imati jači utjecaj na razvoj lokalne zajednice.
Nakon četiri godine djelovanja Dokkica se iz centra grada preselila u najveće obiteljsko naselje Sjenjak u kojemu je intenzivno nastavila sa radom i novim inicijativama.
Krajem 2015. godine Grad Osijek Dokkici je dodijelio javno priznanje, Pečat Grada Osijeka, za osobit doprinos i kreativnost u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja a početkom 2016. Dokkica osvaja nagradu Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica za najpoticajniju građansku akciju u 2015. godini u Slavoniji.

Osim zadovoljstva djece, najveći pokazatelj kvalitetnog rada je i zadovoljstvo njihovih roditelja. Ono je važno kako bi oni koji rade s djecom  i za djecu znali jesu li na pravom putu.
Kreativnost, suradnja, kritičko mišljenje, sloboda, odgovornost, tolerancija, samostalnost, poštivanje različitosti, iskustveno učenje, brižnost, ljubav, pozitivan stav, podrška, igra, umjetnost, ideje, demokratičnost, jednakost, kultura nenasilja…. Sve su to vrijednosti koje Dokkica ima u  viziji svijeta dostojnog djece i koje će razvijati i dalje u svom radu.