Učenička anketa

MOLIMO PROCIJENI KOLIKO SE SLAŽEŠ SA SLJEDEĆIM TVRDNJAMA/KOLIKO SE ODNOSE NA TEBE:
1 ZNAČI DA SE UOPĆE NE SLAŽEŠ S TVRDNJOM, A 5 DA SE U POTPUNOSTI SLAŽEŠ, OSTALO ZNAŠ!

Škola je za mene:

Powered by BreezingForms