Cloud
logo-bez

Dokkica –  moja podrška

Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ukupna vrijednost projekta: 151 911,27 kuna

Trajanje: 2014. – 2017.

Cilj projekta: Opći cilj programa bio je prevencija institucionalizacije djece s poremećajima u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske podrške, ali i pružanje podrške određenim skupinama korisnika koji imaju potrebu za razvijanjem vještina i potencijala kvalitetnom uporabom slobodnoga vremena. Specifični ciljevi programa bili su prevencija izdvajanja djece iz obiteljskoga okruženja i lokalne zajednice pružanjem pomoću u učenju, pružanjem pomoći roditeljima u odgoju i skrbi za djecu, organiziranjem aktivnosti nužnih za promjenu ponašanja i stjecanja zdravih životnih navika i vještina, poboljšanje školskoga uspjeha djece s poteškoćama u učenju, poboljšanje socijalnih vještina djece s poremećajima u ponašanju, razvoj kreativnosti i samopouzdanja djece, edukacija roditelja/skrbnika o primjerenoj podršci, odgoju i skrbi za uspješniji razvoj djece.    

Mjerljivi rezultati postignuti provedbom projekta: 

– 40 djece uključeno je u individualnu i grupnu podršku i pomoć u učenju, a od njih je 90% poboljšalo školski uspjeh i steklo vještine učenja

– 60 roditelja uključeno je u individualnu podršku kojom su osnaženi njihovi potencijali u području skrbi za djecu i odgoja djece

– 80 učenika sa svojih je 5 nastavnika  uključeno u izvanučioničnu nastavu u Dokkici, gdje su učenici razvili mnoga znanja i vještine vezane za suradničko učenje, timski rad, kreativnost, stvaralaštvo, motoriku, vještine nenasilne komunikacije i građanski odgoj

– 16 djece uključeno je u integrirani program za djecu predškolske dobi Tintilinići u sklopu kojega su razvili svoja znanja i socijalne vještine potrebne za  snalaženje u svakodnevnome životu

– 10 djece uključeno je u kreativnu radionicu Kreativka na kojoj su razvili motoričke, kreativne i stvaralačke vještine

– 12 djece uključeno je na sportsku radionicu Sportalica na kojoj su polaznici razvili socijalne vještine, motoričke sposobnosti i naviku svakodnevnoga tjelesnog vježbanja

– 11 djece uključeno je u igraonicu na njemačkome jeziku Hallo, Kinder na kojoj su usvojili osnove njemačkoga jezika

– 20 djece uključeno je u program informatičkoga opismenjavanja Mali robotičari, gdje su naučili programirati pomoću rada na mBot robotima i micro:bit računalima te platformi Scratch

– 5 djece uključeno je u Dječju likovnu akademiju na kojoj su se djeca upoznala s likovnim tehnologijama i koristilo različitim likovnim medijima radi razvoja kreativnosti, mašte, vještine i znanja

– 25 djece uključeno je u Dječji ljetni kamp na kojemu su polaznici stekli naviku kvalitetnoga korištenja slobodnoga vremena 

– 300 djece uključeno je u obilježavanje Dječjega tjedna, Međunarodnoga dana djeteta, Svjetskoga dana zdravlja i Svjetskoga dana kazališta za djecu i mlade

– 108 volontera uključeno je u provedbu programa

– ostvarena je suradnja s osječkim osnovnim školama, Centrima za socijalnu skrb u Osijek, Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu, Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića, Gradom Osijekom, Filozofskim fakultetom i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti na osječkome sveučilištu te predstavnicima riječkih udruga Centra za kulturu dijaloga i Udruge Šarolija

  Ministarstvo-za-demografiju-obitelj-mlade-i-socijalnu-politiku1