Arhiva

Građanski odgoj u osječkim osnovnim školama

Potpisan je Sporazum između Grada Rijeke i Grada Osijeka o preuzimanju riječkog modela provedbe Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanastavne aktivnosti koji od jeseni kreće u osječkim osnovnim školama. Ovim se Sporazumom Grad Rijeka obvezao bez naknade ustupiti priručnik „Učenik građanin“, sve pripadajuće radne mape te popratne Smjernice za provedbu programa namijenjene učiteljima, u svrhu provođenja programa Građanskog odgoja. Također, Rijeka se obvezala Osijeku ustupiti i priručnike i ostale materijale za učenike sedmih i osmih razreda po izlasku iz tiska.

Grad Osijek i udruge Dokkica, Nansen dijalog centar, Volonterski centar Osijek i Breza, okupljene u GOOD Inicijativi koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole zajednički će provesti projekt Osijek to GOO s ciljem kvalitetnije podrške programima građanskog odgoja te uvođenjem izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osječke osnovne škole.

Cilj projekta je dodatno unaprijediti i podržati provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja u osječkim osnovnim školama kroz: provedbu pilot projekta uvođenja GOO-a kao izvannastavne aktivnosti u 5 škola, edukaciju zainteresiranih nastavnika, umrežavanje škola, preuzimanje i tiskanje materijala za provedbu GOO-a (Priručnik Učenik građanin za učenike i Smjernica za provođenje priručnika za nastavnike).

Edukacija nastavnika će biti održana u razdoblju od svibnja do listopada, a planirana je kroz 7 modula (12 dana, ukupno 78 sati) relevantnih za uvođenje programa GOO-a.

Plan edukacije:

Uvod u ljudska prava (12 sati)

Interkulturalnost i izgradnja odnosa u razredu, školi i zajednici (16 sati) 

Uvod u demokraciju - politička pismenost (12 sati) 

Volontiranje i aktivni angažman u zajednici (12 sati) 

Medijska pismenost (12 sati) 

Održivi razvoj zajednice i globalno obrazovanje (8 sati) 

Financijska pismenost/ filantropija (6 sati)